Gmina Dygowo

Odwiedza nas 1004 gości oraz 0 użytkowników.

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
loading...
Wakacje z GOPSem Dygowo

Od 25 do 29 czerwca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie realizował projekt socjalny pn. „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie”. W ramach projektu odbyły się wyjazdy i spotkania dla dzieci, w tym niepełnosprawnych i ich rodziców, zamieszkujących na terenie gminy Dygowo.


Głównym celem projektu było przede wszystkim wzbudzenie w dzieciach poczucia przynależności do środowiska, odciążenie rodziców w ich codziennych zmaganiach w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem i zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. W ramach projektu zorganizowano 5 wyjazdów dzieci do Kołobrzegu, Koszalina, Ustronia Morskiego oraz do Pyszki. Projekt „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” zakończył się spotkaniem integracyjnym, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zorganizowanych specjalnie dla nich atrakcjach, tj. warsztatach garncarskich, krawieckich, strzelania z łuku w Wiosce Wikingów, skorzystania z szeregu atrakcji na terenie Parku Rozrywki. Każdy uczestnik projektu na zakończenie otrzymał dyplom i upominek.


Zakończenie było również okazją do integracji z uczestnikami projektu socjalnego „Rodzina - biletem w dobrą przyszłość”, który był realizowany przez GOPS w dniach od 10.05.2018r. do 20.06.2018r. Celem powyższego projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych uczestników projektu, wzmocnienie czynnika kształtującego postawę rodzica, szerzenie profilaktyki odpowiedniego odżywiania. W ramach projektu zorganizowano cykl zajęć warsztatowych ze specjalistami z zakresu terapii rodzinnej, terapii od uzależnień multimedialnych oraz dietetyki.


Podczas zajęć warsztatowych zorganizowano opiekę dla najmłodszych w celu umożliwienia uczestnictwa w powyższym wszystkim zainteresowanym rodzicom, nie mającym możliwości zorganizowania opieki dla dziecka. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia projektu podczas pobytu w Parku Rozrywki oraz podziękowania za aktywność i chęć poszerzenia swojej wiedzy w zakresie kompetencji rodzicielskich.

Wakacje z GOPSem Dygowo
Wakacje z GOPSem Dygowo
Wakacje z GOPSem Dygowo
Wakacje z GOPSem Dygowo
Wakacje z GOPSem Dygowo
Wakacje z GOPSem Dygowo
Wakacje z GOPSem Dygowo