Gmina Dygowo

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

GMINA DYGOWO PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA
PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DYGOWO NA LATA 2017-2024

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Dygowo przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017–2024 zgodnego z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. . Na opracowanie dokumentu Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 90% całości kosztów.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.


PEŁNA DOKUMENTACJA